Home »Game đua xe hay » Game xe đạp đường phố

Game xe đạp đường phố

Saturday ,28/02/2015, 11:40 AM (GMT+7)

game xe dap duong phoGame xe dap duong pho : Nhiệm vụ của bạn là biểu diễn các động tác khó với chiếc xe đạp và giành nhiều điểm nhất có thể.

Cách chơi:

Sử dụng các phím mũi tên game xe dap duong pho để di chuyển.

Nhấn các phím game xe dap duong pho 1 game xe dap duong pho game xe dap duong pho game xe dap duong pho 1 game xe dap duong pho 2 game xe dap duong pho2  game xe dap duong pho 3 để biểu diễn kỹ thuật.

Nhấn các phím game xe dap duong pho 3 game xe dap duong pho 4 để phanh trước và phanh sau.

Comments

comments