Home »Game tính điểm » Game Siêu trộm

Game Siêu trộm

Wednesday ,16/03/2016, 2:33 PM (GMT+7)

Game Siêu trộm – Trò chơi Siêu trộm – Chơi ngay tại Gameduaxe.net!

70Cùng thử tài thông minh của bạn với các màn chơi hóc búa của chú Bob đi cướp của người giàu chia cho người nghèo nào!

Cách chơi:

Sử dụng các phím mũi tên  để di chuyển, mở cửa cũng như phá khóa.

Nhấn phím  để tấn công khi cần thiết.

Sử dụng chuột  khi được yêu cầu.

Cách chơi:

Sử dụng các phím mũi tên  để di chuyển, mở cửa cũng như phá khóa.

Nhấn phím  để tấn công khi cần thiết.

Sử dụng chuột  khi được yêu cầu.

Comments

comments